Szűz szülője Istennek

in

 

Szűz szülője Istennek,

Engedd, hogy tied legyek.

Tied élet' s halálban,

Tied jó és balsorsban,

Tied küzdve, szenvedve,

Tied most és örökre.

Szűz szülője Istennek,

Engedd, hogy tied legyek.

 

     Anyám, benned bízom és remélek,

     Anyám teutánad epedek,

     Anyám, te jóságos, kegyelmezz,

     Anyám, te hatalmas, védelmezz.

     Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni,

     Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni,

     Anyám, ó jöjj,segíts szenvedni,

     Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!

 

Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas,

Akarsz is segíteni, ó irgalmas,

Kell is segítened, ó hűséges,

Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!

Anyám, te vagy a kegyelmek Anyja,

Szomorúak vígasztalója,

Bűnösök oltalma és menedéke,

Föld reménye s mennynek ékessége!

 

Ki kérte még segélyedet hasztalanul,

Ki távozott Tőled meghallgatatlanul?

Azért bizton mondom minden szenvedésben:

Mária mindig segít, minden időben.

Biztosan állítom életben, s halálban:

Mária mindig segít, minden balsorsban.

Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,

Hogy veled leszek, ó Anyám, fönn az égben.

 

Szűz szülője Istennek,

Engedd, hogy tied legyek.

                                            Ámen