A Rózsafüzér imádkozása

in

A rózsafüzér gerincét az 5×10 Üdvözlégy imádkozása alkotja, oly módon, hogy a szövegben Jézus neve után beillesztjük az egyik titkot. A titkok Jézus életére, illetve üdvtörténeti szerepére vonatkozó mondatok. A rózsafüzér titkai hosszú ideig három sorozatot alkottak: örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkokkal. Ezt II. János Pál pápa egészítette ki a világosság titkaival.
Az imádkozás módja


A rózsafüzért a következőképpen kell mondani:
• Az ima keresztvetéssel kezdődik.
• A keresztre egy Apostoli hitvallást mondunk.
• Az első nagy szemekre egy Miatyánkot.
• Az ezt követő 3 kis szemre 1-1 Üdvözlégyet, Jézus neve után a következő betoldásokkal:
• ...aki hitünket növelje.
• ...aki reményünket erősítse.
• ...aki szeretetünket tökéletesítse.
• Ezután a Dicsőség-et mondjuk, amit a Fatimai fohász-szal zárunk le.
• A bevezető utolsó (nagy) szemére ismét egy Miatyánkot.
• A körben a 10 egymást követő kis szemre 1-1 Üdvözlégyet, mindegyikben a kiválasztott sorozat első titkával.
• A tizedet egy Dicsőség majd a fatimai fohász zárja (erre nincs külön szem).
• Folytatjuk a következő tizeddel: a nagy szemre Miatyánk, a 10 kis szemre Üdvözlégyek a második titokkal.
• Az ötödik tizedet záró Dicsőség és a fatimai fohász után ismét keresztvetés következik.
A rózsafüzér titkai

Az örvendetes titkok                                                                         
1. ...akit, Te, Szent Szűz, Szentlélektől fogantál.
2. ...akit, Te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. ...akit, Te, Szent Szűz, a világra szültél.
4. ...akit, Te, Szent Szűz, a templomban bemutattál.
5. ...akit, Te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál.


A fájdalmas titkok
1. ...aki érettünk vérrel verejtékezett.
2. ...akit érettünk megostoroztak.
3. ...akit érettünk tövissel megkoronáztak.
4. ...aki érettünk a keresztet hordozta.
5. ...akit érettünk keresztre feszítettek.


A dicsőséges titkok
1. ...aki a halálból feltámadt.
2. ...aki a mennybe fölment.
3. ...aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. ...aki Téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett.
5. ...aki Téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.


A világosság titkai
1. ...aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. ...aki a kánai mennyegzőn kinyilatkoztatta isteni erejét.
3. ...aki meghirdette Isten országát.
4. ...aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. ...aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.