Összegyűjtött imák

 • Szeretettel ajánljuk ezt az oldalt, ahol a napi Ige mellett rövid elmélkedés is található Barsi Balázs atyától:

    http://barsitelekmm.blogspot.com/

   

 • Uram!
  Nem csodát, nem jelenéseket kérek Tőled.
  A mindennapok küzdelméhez adj erőt nekem!
  Kérlek, taníts meg a lépésről lépésre Feléd haladás művészetére,
  Hogy föltaláljam magam a napi forgatagban,
  Hogy idejében és talpraesetten tudjak dönteni,

 •  

  Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.   (Jn 14; 27 )

   

   

   

 •   "Batyum : a legsúlyosabb Nincsen,

     Utam: a nagy Nihil, a Semmi,

     A sorsom: menni,menni,menni,

     S az álmom: az Isten.

   

     Vele szeretnék találkozni

     Az álmommal, nagy bolond hitben

     S csak annyit szólni: Isten,Isten,

 •     Ahogyan gyarapodik a föld lakossága, úgy növekszik az emberek magányossága! Furcsa ellentmondás, de így van! A tömbházak lakói bizonyíthatnák legjobban, hogy az egymás mellett élő emberek is lehetnek magányosak. Lehet-e emberi kapcsolatokat, barátságokat építeni – tehetnénk fel a kérdést? Egy bizonyos határig (ideig) talán lehet, de tartós emberi közösség nem jöhet létre, addig, amíg Istennel sincs rendezve kapcsolatunk.

 •    Átéltük-e már valaha azt a csodát, amikor Jézus valamit átvett az életünkben?

   

 •      Már kétezer éve hangzik az evangélium, az örömhír:

  Jézus az, aki hív. Jézus hív! Még mindig hív. Nem fáradt belénk.

     Mindenkit hív:érdemeseket és érdemteleneket egyaránt - kivétel nélkül mindenkit.

 • A reménység példázatai

 •      Hívő és hitetlen - egyaránt - szenved ezen a földön. “Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez ideig.” (Róm 8,22) Gyakran a keresztények is felteszik a kérdést. “Ha Jézust követem, miért nem lehet gondtalan életem a földön?” Jézus soha nem ígért nekünk ilyen életet. De azt igen, hogy küzdelmes életünknek jutalma lesz az örökkévalóságban.  ...

 •    " Mindig itt akadunk el: hogyan járt Jézus a vízen?  Mi ne próbáljunk meg magyarázatokat gyártani, és ne legyünk csak csoda-hívők! Nem az a csoda, hogyan járt a vízen Jézus; Ő maga a Csoda."

 •    Isten soha nem fordított hátat az embernek, ennek mindig az ellenkezője történik. Nem a hitetlenség az emberiség igazi problémája, hanem az, hogy kételyeire nem jó helyen keresi a feleletet. Vagy ami még rosszabb, egyáltalán nem keresi. Tamásnak sem tett Jézus szemrehányást, hitetlensége miatt. Mi több éppen (csak) őmiatta jelent meg ismét a tanítványok között.

 • Dr. Papp Miklós:  Ki mint imádkozik, úgy is él

  Az imádság, mint az erkölcsi tettben hatékony spirituális háttér  (részletek)

   

 •    A kérő imádság

    Miért olyan nehéz engednünk, hogy az evangélium átjárja az életünket? Miért imádkozunk úgy, mint a pogányok, akik azt gondolták, hogy meg kell győzniük az istenséget, jóra kell hangolniuk maguk iránt?

 • Dr.Hős Géza: Ige és imádság

   

 • Aki az övé, az tanúja lett; nem lehetősége, hanem Istentől való kötelessége megvallani, amit látott, hallott és átélt Jézussal.

 • "Az én nevem: Szeretet! Azért jöttem, hogy megtanítsalak benneteket arra, amit elfelejtettetek, hogy megtanítsalak titeket szeretni."

   

 • A szeretetből fakadó és a szeretetben történő önátadás az egész világmindenség egyedülállóan nemes, tiszta eseménye, minden mást felülmúló teljesítmény."

 •      Assisi Szent Ferenc élete

  1 Ezekben a végső napokban[1] megjelent üdvözítő Istenünk kegyelme[2] szolgájában, Ferencben mindazoknak, akik igazán alázatosak és barátai a szent szegénységnek. Benne Isten túlcsorduló irgalmának hódolhatnak és példájából tanulhatják meg, hogyan kell az istentelenségről és világi kívánságokról teljesen lemondva[3] Krisztushoz hasonlóan élni és olthatatlan vággyal szomjazni a boldog reményt[4].

 •  

 •  Az ima olyan, mint a fény, amely beragyogja lépteinket. Az imádság eszköz, amely nélkül nem juthatunk el az Istennel való találkozáshoz, nem tudjuk megtapasztalni Istent és ajándékait.

   

 •  

  Többé nem lehetünk magányosak, mert mi is közösségben vagyunk az Atyával, a Fiú által a Szentlélekben.