A napkeleti bölcsek

 2. A napkeleti bölcsek én is bölcs vagyok!

    József Attila: Betlehemi királyok

    A napkeleti bölcsek hódolata Mt 2,1-12

    Bölcsek kartonból + Kincses zacskó: az én kincseim

    Játék:  Mit visz a teve? Kincskereső

    Rajziskola: teve

 

 

Bevezető beszélgetés: Ki hogyan ünnepelte a karácsonyt? Voltak-e éjféli misén, láttak-e pásztorjátékot?

                                    Összegyűlt-e a család? stb...

 

 

József Attila: Betlehemi királyok - zenés feldolgozás meghallgatása:

                                            http://www.youtube.com/watch?v=2ibY323MwgA

  Vagy:

József Attila:Betlehemi királyok

Adjonisten Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem,
Segíts, édes Istenem.

Istenfia, jónapot, jónapot;
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
Aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!

                

 

 

A napkeleti bölcsek hódolata Mt 2,1-12 (felolvasás vagy elbeszélés korosztálytól függően)

          - Miért, kihez jöttek a bölcsek? Hol keresték először,mit gondoltak? Miért borultak le Jézus előtt?

            Mi ki előtt hajunk térdet, fejet?

          - A te szívedben ki a király? Hogyan lehet a mi szívünkben Jézus a király?

          - Jézus mindenkit vár. Azokat is, akik még nem ismerik őt.

 

Királyok kartonból:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzávalók: 10 cm sugarú, színes kartonkörök, maradék karácsonyi csomagolópapír,

                  fekete, világosbarna, fehér, sárga kartondarabkák,

                  olló, ragasztó, fekete filctoll

Összeállítás: Félbehajtjuk a körlapot, ollóval (" hajlott háttá") igazítjuk. A csomagolópapírból

                   2db. palástot vágunk és feragasztjuk a félkör nyitódó tetejére.

                   A fekete kartont félbehajtjuk és úgy vágjuk ki a formát duplán, hogy elől az

                    orránál nem vágjuk szét ( ott nyitható ). Felragasztjuk a két oldalára a barna

                   orcákat, megrajzoljuk a szemet, szájat. A koronát is félbehajtva vágjuk(elől nyílik).

                   A kész fejet ráragasztjuk a testre. Két fehér téglalap a keze +barna kézfej. A

                   palást papírjából tehetünk rá díszítést.

 

 Kincses zacskó: az én kincseim

                  Hozzávalók: tüllzacskók (vagy bármilyen), tulajdonság-cetlik, kartonból kivágott

                                    szív, kéz, száj

                  Válaszd ki  a felsoroltak közül azt a hármat, ami szerinted fontos, és illik rád!

                  Tedd a zacskóba!  (Rövid indoklás, beszélgetés)

                  Tulajdonságok: őszinteség, bizalom, türelem, jóakarat, szeretet, segítőkészség,

                                             vidámság, szorgalom, jószívűség, becsületesség, ...

                   A jelek jelentése: szív - így érzek, így gondolkodom

                                             kéz - eszerint cselekszem

                                             száj - a beszédem is ezt tükrözi

                                         Így lehetek én is bölcs és hiteles ember.

 

Feladatok:

 Hogyan rajzolhatsz tevét?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajzolhatunk közösen karavánt.

Színezők innen: (Harmat Kiadó)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsonyi totó:

 

1.Elközelgett a Megváltó érkezésének ideje. Isten elküldte az utolsó prófétát, aki már nemcsak jövendölt Jézus eljöveteléről, hanem találkozott is vele. Ez a próféta volt:

        1.Zakariás 2. Izajás X Keresztelő János

 

2.Jézus születését Gábriel angyal adta hírül Máriának. Hol tudta meg Mária az örömhírt?

         1..Jeruzsálemben 2. Názáretben X Betlehemben

 

3.Jézus a népszámlálás alatt született. Melyik császár rendelte el a népszámlálást?

  1. Augusztusz rendelte el, hogy írják össze az egész földkerekséget.
  2. Tibériusz, uralkodásának 15. évében.

  X Heródes rendelte el a gyermek-mészárlás előtt.

 

4.„Ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul nektek, és majd az egész népnek. Ma született a Megváltótok”. Kiknek adta hírül   az angyal e szavakkal a Megváltó születését?

         1.A napkeleti bölcseknek 2. A pásztoroknak X A többi angyalnak

 

5. A Kisdedet először köszöntötték:

         1.Az egyszerű pásztorok 2. Agg Simeon X A napkeleti bölcsek

 

6. A napkeleti bölcsek, amikor Jézust köszöntötték aranyat, tömjént és mirhát vittek ajándékul. Mi a tömjén?

  1. Nemesfém 2. Különleges keleti csemege  X Fehéres-sárgás színű gyanta, füstölögtetésével áraszt jó illatot

 

7 .„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek!”’ Kik imádkoztak így?

            1.Az angyalok serege 2. A pásztorok X A napkeleti bölcsek

 

8. Hol született Jézus?

 1. Betlehemben, József rokonainál 2. Betlehemben egy istállóban X Názáretben

 

9. Heródes haragja elől a Szentcsalád elmenekült. Hova menekültek?

1. Erzsébethez és Zakariáshoz 2. Egyiptomba. X Názáretbe.

 

10.  Heródes féltette a hatalmát Jézustól, ezért a két éven aluli fiúkat megölette. Rájuk emlékezünk december 28-án. Hogyan nevezzük őket?

          1. Mindenszentek  2.Aprószentek x  Fagyosszentek

 

 11. Jézus születése után a nyolcadik napon volt a névadás ünnepe. A Jézus név értelme

          1.Szabadító 2. Fölkent x Előhírnök

 

12 .Születése után negyven nappal Jézust bemutatták a templomban. Ekkor jelen volt két idős ember is:

         1.Zakariás és Erzsébet  2. Ábrahám és Sára  X Simeon és Anna

 

13.  Melyik bibliai részlet szól a karácsonyról?

            1.Egy év múlva Sárának és Ábrahámnak fia született.

            2.Az újszülött gyermeket egy gyékénykosárban a folyóra tette

            X. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte.

 

 

Játék:

 

Mit visz a teve?  Felváltva sorolunk dolgokat. A feladat annak felismerése, hogy mi alapján jó egy dolog, vagy  

                            sem.( A felnőtt megmondja: ezt viheti, ez nem jó,...)

 - azonos kezdőbetűvel kezdődjön minden tárgy (az elsőt megmondjuk: pl. takarót; ezek után csak olyan szó fogadható el

   ami t-vel kezdődik: tejet, trombitát, tv-t, bármit t-vel. Eltart pár körön keresztül, mire rájönnek a szabályra.)

 - a gyerek nevének kezdőbetűjével kell kezdődnie

 - csak élelmiszereket vihet, vagy csak játékokat, stb...

 - nehezebb: legyen három szótagú, legyen benne hosszú mássalhangzó, stb...

 

Kincskereső:  Ez a régi jól bevált "hideg, meleg, forró, TŰŰŰZ!" keresgélős játék, csak most a témához igazítottuk

                       a nevét. ( Azért jó, ha valami olyat kerestetünk, ami lehet "kincs". )  :)