Menjünk Betlehembe!

1. Menjünk mi is Betlehembe!

   Mese feladatokkal (kicsiknek és "közepeseknek" :) )

   Jézus születése Lk 2,1-20

   Beszélgetés Karácsony üzenetéről

   Vidám angyalkák és társasjáték/naptár készítése

   (míg készül, karácsonyi dalok felevenítése

   pl:http://egyszervolt.hu/dal/a-kis-jezus-megszuletett.html )

  

 

Mesék:

    A; Kis Mackó nagy utazása

    B; Döbrentei Ildikó: A fekete bárányka

 

A: Kellékek: mackóbáb, plüssállatok / állatos képek, vászonzsák / régi tornazsák, a mesében szereplő tárgyak

    A történet nagyon egyszerű, bátran rögtönözhető, kedvünk és fantáziánk szerint alakítható:

    Az erdei állatok úgy határoznak a gyűlésen, hogy nekik is illő köszönteni a Kis Jézust. A hosszú útra Kis Mackót küldik el, mert

    ő bátor, erős, és kitartó. Minden állat küld valami ajándékot, amit a zsákba tesznek. Pl.: a mókus diót, a süni fenyőtobozt,

    a nyuszi sárgarépát, a cica gombolyagot, hogy a Kis Jézus is tudjon játszani, a sirály egy szép kagylót, stb...

    Akár minden nap folytatódhat a mese. (Minden állattal rövid párbeszéd. Egyeseknek el is kell magyarázni miért megy

    Betlehembe. Vannak akik már hallották a hírt. stb.. )

     - ( Hétvégén) kihúzzuk a zsákból egyenként a  tárgyakat, és eljátszuk, hogy történt a

    találkozás.

     -  Vagy: kitesszük az állatokat/képeket, amelyeket sorba kell rendezni a történet szerint.

     -  Össze kell párosítani az állatokat azzal az ajándékkal, amit ők küldtek. stb...

     -  Le kell rajzolni emlékezetből 5-6 tárgyat

     -  Kiteszünk 6-10 ajándékot, megfigyeltetjük. Megkérjük a gyerekeket forduljanak el, és pár dolgon változtatunk.

        Meg kell nevezni a változást.

   Kis Mackó végül megérkezik Betlehembe. (esetleg Szentestén ) A pásztorok után ő is átadja az ajándékait ( lehet újra felidézni)

   Mária nagyon melegen köszönti, és nagyon hálás az állatok ajándékaiért. A kis Jézus olyan kedvesen mosolyog, hogy Mackó

   úgy érzi sokkal több ajándékot kapott most a szívébe, mint amit ő hozott. Sosem volt még ilyen boldog! Most ezt az örömet

   kell visszavinnie erdei barátainak, és elmesélni mit látott a jászolnál.

 

   A történethez kapcsolódó beszélgetés témája lehet:

    - Mit ünneplünk karácsonykor? Mit tudunk Jézus születéséről? Mi hogyan készülünk fel a közelgő ünnepre? Mi mit tudnánk

      ajándékozni a kis Jézusnak, vajon Ő minek örülne? Vagyunk-e mi is kitartóak a karácsonyig tartó úton? (Beszéljük meg,

      miben legyünk azok! ) stb...

 

B:    Döbrentey Ildikó:  A fekete bárányka

Régen történt, amit most elmesélek, nagyon régen, Betlehem városa mellett, a réten.

Birkák legeltek arra éppen: öt birka, tíz birka, száz birka. Fehérlett tőlük a táj. A nagy fehérség közepében egy apró fekete pötty: egy fekete bárányka táncolt és ugrándozott, széles jókedvében. De olyan szépen táncolt, és olyan vidáman ugrándozott, hogy a rét, tél közepén, kivirágzott, mintha tavasz lett volna.

Nem tetszett ez a fehér birkáknak! Irigykedve bégettek:

- Bee! Mit keres köztünk ez a fekete? Bee! Akárkinek gyereke, nem kellesz, te fekete!

És kilökték maguk közül a fekete báránykát.

Olyan hirtelen történt mindez, hogy a fekete báránykának még csodálkozni sem maradt ideje. Elvonult a nyáj, és ő ottmaradt egyedül. Várt egy darabig, hátha visszajön érte valaki, várt, de nem jött senki. Akkor lehajtotta a fejét, és szomorúan elindult, hogy szállást keressen éjszakára.

Nem táncolt, nem ugrándozott. Csak ment, ment, amerre a szeme látott. El is fáradt a lába. Már a csillagok is feljöttek, mire egy elhagyott istálló akadt az útjába.

Omladozott az istálló fala, a tetején befútt a szél, ám az ajtaja sarkig tárva! Óvatosan belesett az árva fekete bárányka...

Szalmával telt jászol állt az istálló közepén, mögötte vaksin hunyorgó, félig vak tehénke, meg egy süket, öreg csacsi. A csacsi barátságosan kiintegetett a fülével.

Nem kérette magát a bárányka! Besurrant az istállóba, s elvackolt a jászol alá, a félhomályba. Nagy csöndesen lapult ottan, alig moccant, alig szusszant.

Attól kezdve hárman éltek az istállóban: a félig vak tehénke, a süket csacsi, meg az árva fekete bárányka. Nem sokat beszéltek, így hát jól megfértek.

Egy nap, legelészés közben, a szokottnál messzebb kalandozott a fekete bárányka. Váratlanul különös társaság tűnt fel a réten. Viselős, gyermeket váró asszony ült sovány szamár hátán, mellette egy férfi ballagott. Egyenesen arra tartottak, ahol a bárányka legelészett. Az asszony szép arcát gond gyötörte:

- Jaj, Józsefem! Úgy érzem, éjszaka meglesz a gyermek, és nincs egy zug, ahol meghúzhatnánk magunk!

A férfi nyugtatta:

- Türelem, Máriám, megsegít az Isten! Majd csak jut nekünk is fedél! - és körülnézett a kietlen pusztaságban.

- Ó, szegények! - gondolta a fekete bárányka. - Kizárta őket is a nyáj! Majd én segítek nekik! - azzal elébük lépett, és elindult előttük, egyenesen az istálló felé. A szamár követte.

- Ki vezet bennünket? - kérdezte az asszony.

- Egy fekete bárányka... - válaszolta csodálkozva a férfi.

Elérkeztek az istálló ajtajához, ott megálltak. Rájuk hunyorgott a félig vak tehénke, barátságosan kiintegetett fülével a süket, öreg csacsi.

A jövevények hálásan léptek be az istállóba, s letelepedtek a jászol mellé. A tehénke és a csacsi nyugalomra tért a jászol mögött, a bárányka elvackolt szokott helyén, a jászol alatt. Minden elcsendesedett.

Éjszaka közepén gyereksírásra riadt a fekete bárányka. Nyitni akarta a szemét, ám napnál is fényesebb fény kápráztatta el. Remegő lábbal felállt, és kidugta fejét a jászol alól.

Hát, az istálló fényárban úszott! Ragyogott a félig vak tehénke szeme, selymesen pompázott a süket csacsi vedlett sörénye. A jászolban aranyszálként csillogott a szalma, rajta csöpp újszülött feküdt, bepólyálva. Egyenesen a jászol alól kukucskáló fekete bárányra nevetett.

- Lehet, hogy mégsem vagyok olyan fekete? - gondolta felbátorodva a fekete bárányka, s kilépett a jászol alól. Az újszülött újból rámosolygott.

A báránykának ettől olyan jókedve kerekedett, hogy táncolni és ugrándozni szeretett volna. S úgy is tett: táncolni és ugrándozni kezdett, mint régen, a fehér nyáj közepében.

Sugárzó arccal nézte őt az anya, a férfi és a gyermek. A bárányka csodálkozva vette észre, hogy az ajtóban pásztorok tolonganak, s mögöttük... Mögöttük a fehér birkák nyája bégetett!

- Bejönnétek, ha mernétek! - húzta ki magát a fekete bárányka. Már nem remegett a lába, hanem táncolt és táncolt, és ugrándozott és ugrándozott. Olyan jól érezte magát, hogy azt gondolta:

- Miért ne jönnének be a fehér birkák is? Hiszen a testvéreim! - És kiszólt nekik: - Gyertek beljebb! Gyertek beljebb!

S a fehér birkák bégetve betódultak.

Később királyi ruhás, idegen emberek érkeztek az istállóba. Gazdag ajándékokat hoztak az újszülöttnek: aranyat és messzi földről való illatszereket.

A fekete bárányka visszahúzódott a jászol alá. A csillogáson át is látta, hogy a gyermek elálmosodott. Erre ő is ásított egyet, bevackolt a jó puha szalmába, és békésen elszenderedett.

 

Ezer és ezer híres kép, festmények és szobrok őrzik ennek az éjszakának, szent karácsony éjszakájának a csodáját. Minden képen ott látható a kis Jézus, Mária, József, a pásztorok, a fehér birkák,a tehénke meg a csacsi. Na de hol van a képeken a fekete bárányka? Őt még nem látta soha senki!

Nem ám, mert egyesegyedül csak ti tudjátok, hogy a jászol alatt is lapul valaki! Valaki, aki fedél alá vezette Máriát és Józsefet, valaki, aki elsőként táncolt és ugrándozott a kis Jézusnak, valaki, aki a rosszra jóval válaszolt. Valaki, aki végre boldogan szuszog: a fekete bárányka.

 

 

Beszélgetés (mese fölött)

Feladatok:

Mit gondolsz, miért hívták Jézust így: " az Isten Báránya" ?

............................................................................................................................

 

juh, birka, kos, bárány - mindegyik ugyanaz az állat. Melyiket, mikor mondjuk?

Egészítsd ki valamelyikkel a szótöredékeket úgy, hogy értelmes szót kapj!

....................felhő,  fo...................,  ......................arfa, ..................bor,

....................túró,  ................ár,  ..................ász

 

Tudod-e kire mondják?

birkatürelmű:   .................................................................................................

kezesbárány:   ..................................................................................................

fekete bárány:  .................................................................................................

kergebirka:      ..................................................................................................

 

 

Jézus születése

Írd be a hiányzó szavakat!

Azokban a napokban történt, hogy ____________ császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quirinius, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki ____________ a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea _____________ nevű városából Júdeába, Dávid városába, _____________, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, _______________ együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és ____________ fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. ____________ tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az ___________________, és beragyogta őket az Úr _________________. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! Íme, nagy _____________ adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó nektek, _____________ az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált _____________." Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: "____________ a magasságban Istennek és _________________ a földön a jóakarat embereinek!" Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: "Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!" Gyorsan útra keltek, és ______________ Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután látták, az ezen gyermekről nekik mondottak alapján ismerték fel. Aki csak hallotta __________________ a pásztorok beszédén. Mária meg mind  _________________ szavaikat és ________________ egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Istent mindenért, amit csak hallottak, és úgy láttak, ahogy tudtul adták nekik.

Békesség, jászolba, Betlehembe, dicsősége, örömet, szívében, megtalálták, Pásztorok, elment, emlékezetébe véste, Augustus, Úr angyala, Gyermeket, Dicsőség, csodálkozott, Krisztus, Máriával, Názáret

 

Igaz vagy hamis?

Döntsd el az állításról és karikázd be a megfelelő betűjelet!

 1.  

Gábriel angyal hírül vitte Máriának és Józsefnek hogy fiuk születik majd.

I

H

 1.  

Jézus neve Megváltót, Szabadítót, Üdvözítőt jelent.

I

H

 1.  

Jézus Názáretben született.

I

H

 1.  

Jézus azért született barlangistállóban, mert nem fogadták be az emberek.

I

H

 1.  

A kis Jézus Isten fia volt a jászolban is.

I

H

 1.  

József Mária felesége volt.

I

H

 1.  

Jézus ugyanolyan gyermekként nevelkedett mint mi.

I

H

 1.  

Heródes meg akarta ölni Jézust, mert féltette tőle hatalmát.

I

H

 1.  

A három király ugyanaz volt mint a pásztorok.

I

H

 1.  

A napkeleti bölcsek aranyat és tömjént vittek Jézusnak.

I

H

 1.  

A népszámlálás miatt nem kaptak helyet a fogadókban.

I

H

 1.  

A pásztorokat egy fényes csillag vezette el az istállóhoz.

I

H

 1.  

József álmában megtudta, hogy veszély fenyegeti őket.

I

H

 1.  

Mária rögtön igent mondott Isten akaratára.

I

H

 1.  

Jézus azért lett emberré hogy halálával és feltámadásával megváltson minket.

I

H

 

 

Angyalkák:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzávalók: 8 és 3 cm sugarú kör kartonból, sárga és világosbarna karton a fej és haj számára

                  fehér a szárnyakhoz, fonal a kéznek, tortapapír vagy egyebek a díszítéshez,

                  olló, ragasztó, filctoll, színesek

Összeállítás: a szoknyához a nagy körlapot kétszer félbe hajtjuk (hogy negyedeket kapjunk),

                  majd 2 szemközt lévő negyedet is elfelezünk. Így tudjuk behajtani (a zöld szoknyán látszik, hogyan).

                  Ráragasztjuk a félbe hajtott kisebb körlapot úgy, hogy a belső felén legyen a kéz.

                  Tetszőleges hajformát vágunk a sárga kartonból. Megrajzoljuk rá a homlokba nyúló részt,

                  amit a vonal mentén bevágunk. (legjobb sniccerrel) Ebbe a résbe becsúsztatjuk a fejet (egy kör

                  két füllel, rövid nyakkal), amin az arcot már előre megrajzoltuk.

                  A nyaknál fogva a félkörre ragasztjuk. A haját, arcát színesceruzával satírozhatjuk.

                  Megáll az asztalon, de fel is akaszthatjuk.

 

 

 

 

Társasjáték

Színezd ki a mezőket! (jobb oldalon, lent)

Szükséged van a játékhoz 2db. figurára, és egy apró tárgyra, amit a csukott kezedbe rejhetsz.

Ha a társad kitalálja melyik kezedben van, léphet egyet. A mező színének megfelelően válaszol, vagy cselekszik.

Azután ő dugja el, és te találgatsz. Változtathatsz a szabályokon (persze csak a játék elején, közös megegyezéssel).

Használhatod adventi naptárként is: minden nap lépj egyet, és a mező színe szerint tégy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyon egyszerű hasonlót készíteni karácsonyi képecskékkel, vagy rajzokkal.

 

 

További színezők innen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.