Medjugorje - imák

"Az én nevem: Szeretet! Azért jöttem, hogy megtanítsalak benneteket arra, amit elfelejtettetek, hogy megtanítsalak titeket szeretni."

 

"Ez a kegyelem ideje, amíg veletek vagyok: használjátok ki. Mondjátok: Ez az idő a lelkemért van. Veletek vagyok és mérhetetlen szeretettel szeretlek benneteket."

 

Idén harminc éve már, hogy a hercegovinai kis faluban, Medjugorjéban egy nyári napon néhány 10-16 év közötti gyermek arról számolt be a helybélieknek, hogy megjelent nekik a Goszpa (horvátul így nevezik Szűz Máriát). A gyerekek elmondták, hogy a Béke Királynőjeként mutatkozott be nekik. Az 1981 óta rendszeresen ismétlődő jelenések során a Goszpa a gyermekeken keresztül üzeneteket küld a világ számára. Ezekben megtérésre, böjtre, imára, békére szólítja fel az emberiséget.

Az elmúlt két évtized alatt zarándokok milliói jutottak el Medjugorjéba, hogy találkozzanak a látnokokkal. Sokan csupán kíváncsiságból látogattak ide, mások viszont azért, hogy hitükben megerősödjenek, az imádságban elmélyüljenek.

 

Medjugorje

 

A jelenések története:

http://www.medjugorjeportal.hu/tortenet

http://www.medjugorje.hr/hu

http://www.medjugorje.org/video.htm

 

E néhány imát a Szűzanya Jelena Vasziljának adta, és ajánlja, hogy ezeket az imákat naponta imádkozzuk. Azt mondta, hogy ezeknek az imáknak rendkívüli erejük van.

 

Fohász Istenhez

Ó, Istenem

szívünk nagyon mélyre süllyedt és eltávolodott Tőled,

de mégis össze van kapcsolva a Te szíveddel.

Szívünk ingadozik közötted és a sátán között.

Mentsd meg a fenyegető veszélytől!

Mindig amikor ingadozik a jó és rossz között,

áraszd el fényességeddel, hogy a jót válassza.

 

Ne engedd, hogy kettős szeretet legyen bennünk,

hogy kettősség legyen bennünk.

Ne engedd, hogy egyszerre lakjék bennünk

az igazság és a hazugság,

a szeretet és a gyűlölet,

az alázat és a büszkeség.

 

Segíts bennünket,

hogy a gyermek bízó szívével emelkedjünk hozzád.

Add, hogy szívünk békével teljen el,

mely után szüntelen vágyódunk.

 

Szent akaratod és szereteted

találjon lakhelyet szívünkben,

akik legalább a Te gyermekeid akarunk lenni.

Ha pedig eltávolodunk Tőlled,

akkor juttasd eszünkbe előző vágyunkat utánad.,

hogy újból befogadhassunk Téged.

 

Megnyitjuk Neked szívünket,

hogy szent szereteted lakozzon benne.

Megnyitjuk neked lelkünket,

hogy szent kegyelmed könyörüljön rajtunk.

Add, hogy világosan felismerjük bűneinket,

és tudatosítsuk magunkban a bűn szennyét.

 

Isten, a Te gyermekeid akarunk lenni,

alázatosak, odaadóak, igazi, kedves gyermekek,

olyanok, amilyeneknek a Mennyei Atya

szeretne bennünket látni.

 

Segíts nekünk Jézus, testvérünk,

hogy Atyádnak szófogadó, jó gyermekei legyünk.

Bizony néha nem tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól.

Segíts bennünket, hogy megértsük

mit kaptunk az Atyánktól!

   3 x Dicsőség 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fK-dC-7Ai0A&feature=related

 

 Ima a betegekért

Jóságos Istenem

a betegekért könyörgünk hozzád.

Gyógyulást, vagy legalább enyhülést kérünk számukra,

fájdalmaik elviseléséhez.

Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik.

Te, Uram, kérünk sugald szívükbe ezeket a szavakat:

" A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg!"

 

Uram, legyen meg a Te akaratod!

Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.

Ha a Te szent akaratod az,

hogy tovább viseljék keresztjüket,

akkor kérünk Téged,

adj nekik erőt is hozzá.

 

Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.

Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.

Segítsd őket kegyelmeddel,

hogy türelmesen vigyék keresztjüket.

 

Kérlek Téged, mi magunkért is,

akik értük imádkozunk.

Tisztítsd meg szívünket,

hogy imáink méltók legyenek a meghallgatásra,

és a mi könyörgéseinkért

áraszd rájuk szent kegyelmedet. Amen

   3 x Dicsőség

 

 

Felajánló ima Szűz Mária szeplőtlen szívéhez

Ó, Mária legtisztább szíve,

jósággal teljes,

mutasd meg nekünk szeretetedet.

Minden emberre szálljon

Szíved szeretetlángja, ó, Mária.

Végtelenül szeretünk Téged!

Oltsd szíveinkbe igaz szeretetedet,

hogy igazán vágyódjunk utánad.

 

Add, hogy a Te tiszta édesanyai szíved

lelkünk miden fájdalmától

meggyógyítson bennünket.

 

Ó, Mária jóságos és alázatos Szíve

könyörögj értünk, ha vétkeztünk.

Hiszen Te tudod, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk.

 

Ó, add, hogy anyai szíved jóságát megláthassuk,

hogy szent szíved szeretetlángja által megtérjünk.

Amen

 

http://www.youtube.com/watch?v=3SReC68bsl8&feature=related

 

Felajánló ima a Szeretet, Jóság és Irgalom Anyjához

Ó, Anyám,

a jóság, a szeretet és irgalom anyja!

Végtelenül szeretlek Téged,

és egészen  Néked ajánlom magamat.

 

A Te jóságoddal, szereteteddel

és kegyelmeddel védj meg engem.

Tiéd akarok lenni!

Végtelenül szeretlek,

és arra vágyom, hogy oltalmazz engem.

 

Teljes szívemből kérlek,

Jóság Anyja,

olts szívembe nekem is hozzád hasonló jóságot,

hogy elnyerjem vele az örök dicsőséget.

 

Kérlek Téged, a Te végtelen szeretetedért,

nyújtsd kegyelmedet,

hogy mindenkit úgy szerethessek,

ahogy Te szeretted Szent Fiadat, Jézust.

 

Ajándékozd nekem világosító kegyelmedet,

hogy megértselek Téged,

mert Te kegyelemteljes vagy.

Azt akarom, hogy sohase veszítsem el ezt a kegyelmet,

ha mégis elveszíteném, arra kérlek,

segíts visszaszereznem.

Egészen a Te oltalmad alá helyezem magamat,

és kérlek, védelmezz minden lépésemben. Amen

 

Felajánló ima Jézus Szentséges szívéhez

Ó,Jézus, Te irgalmas vagy,

ezért nekünk adtad Szívedet,

és az a Szív a mi bűneinkkel

és töviskoronával megkoronázott.

 

Valljuk, hogy ma is fölemelsz bűneinkből.

Jézus, ne feledkezzél meg rólunk, ha vétkeztünk!

A Te szent Szívedért add,

hogy mindnyájan őszintén szeressük egymást.

 

Szűnjön meg az emberek között minden gyűlölet.

Mutasd meg nekünk szeretetedet!

Mi is szeretünk Téged, és arra vágyódunk,

hogy a Te jópásztori, szentséges Szíveddel

védelmezz bennünket a bűntől.

 

Jöjj el Jézus, minden ember szívébe!

Kopogj, kopogj türelmesen és fáradhatatlanul

a mi szíveinkben is.

A mi szívünk még mindig zárva van,

mert a Te hívásodat és szeretetedet

még mindig nem értettük meg.

 

Ó, jó Jézus, kopogj szüntelenül a mi szívünkön,

hogy megértsük a Te szíved szeretetét,

főleg akkor, amikor elmélkedünk kínszenvedésedről,

hisz ezeket érettünk vállaltad. Amen

 

http://www.youtube.com/watch?v=bUJQBoJO8uQ&feature=related

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Mégis sokan tartózkodóan, kétkedve ítélik meg a medjugorjei eseményeket, hiszen az egyházi vezetés, amelynek a kinyilatkoztatás őrzése, védelmezése és értelmezése a feladata, eddig nem nyilatkozott hivatalosan a jelenések hitelességéről.

- Ez valóban igaz. Azonban meg kell említenem, hogy a magánkinyilatkoztatásnak minősülő medjugorjei jelenések megítéléséhez a legjelentősebb ma élő mariológus, René Laurentin a következőket teszi hozzá: "Itt az emberek sokat imádkoznak, sokan gyónnak, a látnokok pedig mély, egyszerű szentségi életet élnek... Gyümölcseiről ismeritek meg a fát."

/ Új Ember 2001./

 

 

.