A mai napi evangélium

Szeretettel ajánljuk ezt az oldalt, ahol a napi Ige mellett rövid elmélkedés is található Barsi Balázs atyától:

  http://barsitelekmm.blogspot.com/

 

Jézus Krisztus ismeretéből ered az egész Szentírás megértése

Szent Bonaventura püspök (Prologus: Opera omnia 5, 201-202)

 

A Szentírás keletkezése nem emberi erőfeszítésnek, hanem isteni kinyilatkoztatásnak köszönhető. Ez a kinyilatkoztatás a világosság Atyjától ered, tőle származik minden közösség az égen és a földön (Ef 3, 15). Fia, Jézus Krisztus által, tőle árad ránk a Szentlélek, és a Szentlélek által kapjuk a hitet, aki úgy osztogatja kinek-kinek ajándékait, ahogyan akarja, és a hittel Jézus Krisztus lakik a szívünkben (vö. Ef 3, 17).
Ez Jézus Krisztusnak az az ismerete, amelyből az egész Szentírás ereje és megértése ered. Ezért lehetetlen, hogy valaki megismerkedjék a Szentírással anélkül hogy előzőleg meg ne kapja Jézus Krisztus belénk öntött hitét, mint az egész Szentírás világító lámpását, ajtaját és alapját. Amíg távol járunk ugyanis az Úrtól, addig ez a hit lesz minden természetfeletti megvilágosításnak a szilárd alapja, irányító fénye és bevezető ajtaja. Ennek a hitnek a mértéke szerint van kiosztva a kapott isteni bölcsesség is, nehogy valaki többre becsülje magát a kelleténél, hanem józanul gondolkodjék mindenki az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint (vö. Róm 12, 3).
A Szentírás tanítása, vagyis gyümölcse, nem akármi, hanem az örök boldogság teljessége. Mert ez olyan Írás, amely az örök élet igéit tartalmazza, amelyet nemcsak azért írtak, hogy elhiggyük, hanem azért is, hogy általa elnyerjük az örök életet, s abban majd látni és szeretni fogunk, és összes vágyaink beteljesednek. Majd ha mindez beteljesül, akkor fogjuk igazán megismerni Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és akkor betelünk majd Isten egész teljességével (Ef 3, 19). Ebbe a teljességbe akar bevezetni minket a Szentírás az előbb idézett apostoli szó igazsága szerint. Ezzel a céllal, ezzel a szándékkal kell kutatni, tanítani és hallgatni a Szentírást.
S hogy ehhez a célhoz és gyümölcshöz a Szentírás egyenesen vezető útján haladva biztosan eljussunk, az elején kell azt kezdenünk. Azaz tiszta hittel lépjünk a világosság Atyja elé, szívünkben hajtsunk térdet előtte, hogy Fia által a Szentlélekben adja meg nekünk Jézus Krisztus igaz ismeretét és ismeretével szeretetét is, hogy őt így megismerve és szeretve, s ugyanígy a hitben megalapozva és a szeretetben gyökeret verve, megismerhessük a Szentírásnak szélességét és hosszúságát, magasságát és mélységét (vö. Ef 3, 18), s ezen az ismeretünkön keresztül eljuthassunk a Szentháromság legteljesebb megismerésére és mindent felülmúló szeretetére. Erre tör a szentek vágyakozása, ebben van meg együtt minden igazság és jóság beteljesülése.