Loyolai Szent Ignác: Isten egyszülött Fia

in

 

Isten egyszülött Fia, Örök Ige!

Taníts meg engem igaz nemeslelkűségre!


Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked,

amint az téged megillet.


Adni latolgatás nélkül,

harcolni, nem ügyelve sebeimre,

dolgozni, pihenést nem keresve,

magamat egészen föláldozni,

és érte jutalmat sohasem várni.


Legyen nekem elég az a boldog tudat,

hogy szent akaratodat mindig teljesítem.

 

                  .