Keresztút

KERESZTÚT

Uram, Jézus! Assisi Szent Ferenc szavával kérünk Téged: "Add, hogy érezzem a szeretetet, amit Te éreztél a kereszten az emberek iránt, és add, hogy érezzem a szenvedést, amit Te éreztél a kereszten az emberekért!"

 

1. állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust

Urunk, Jézus! Halálra ítélt Téged Júdás, Kaifás és Pilátus. Te nem szöktél el, lemondtál az erőszakról, a tanítványok kardjának védelméről. Jobb belátásra akartad bírni a Feletted ítélkezőket. A Téged meggyűlölő barátot, a hatalmát Tőled féltő politikust és az irántad közömbös helytartót. Te úgy szeretted ezeket az embereket, hogy életedet tetted rá a meggyőzésükre. Mivel nem ismerték föl az igazságot, ezért Te elvesztél.
Ments meg, Uram, attól, hogy elítéljek, elutasítsak, leírjak másokat! Amikor irgalom nélkül elzárkózom a másik embertől, akkor úgy döntök, hogy Te, Uram Jézus, ne legyél jelen a számomra!
Könyörülj rajtunk, Uram!

 

2. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

Uram, Jézus! Mekkora szenvedést képes okozni az egyik ember a másiknak! Szidalmaival, gúnnyal, ütéseivel, rúgásaival! Te okoztál szenvedést bárkinek is? Amikor szidtad a farizeusokat, csak beteges hiúságukat sértetted meg. Javunkra válna, ha hallgatnánk Rád! Apostolod írja Rólad, hogy amerre jártál, jót tettél. Látogatásodat családi béke, vidámság, megkönnyebbülés, gyógyulás kísérte. Cserébe Te a keresztet kapod! Talán az emberélet legfélelmetesebb útja a meghalás története. Ilyenkor segíteni, bátorítani szokás a halála felé induló embert. Milyen borzalmas dolog a kivégzés! Amikor nem részvét, együttérzés kíséri a halálra készülő embert, hanem durván rálökik erre az útra! Te nem halhattál meg ágyban, párnák közt! Mivel oly sok ember hal meg a másik ember kezétől, Neked közéjük kellett kerülnöd, mert a legnehezebb sorsúakat nem hagyhattad magukra!
Ments meg Uram, attól, hogy bántsak másokat! Ha Igazságod gyógyító sebet ejt embereken, add, hogy ennek alázatos és tapintatos eszköze legyek, ha így akarod! Bocsásd meg, hogy szenvedést okoztam másoknak, sokszor nem csak véletlenül, hanem tudva és akarva!
Könyörülj rajtunk, Uram!

 

3. állomás: Jézus elesik a kereszttel

Uram, Jézus! Te nem hősként jártad végig keresztutadat! Nem mosolyogva, könnyedén. Hanem "könnyek között", ahogy a Zsidókhoz írt levél megörökíti. Nem szárnyaltál életed útján. A türelem, megértés, önfeláldozás számodra is nehéz volt. De megtetted értünk! Te soha nem utasítottad vissza, hogy rendelkezésére álljál annak, aki keresett Téged.
Add, Uram, hogy botladozásomat, hibáimat ne megszégyenülésnek vegyem. Hogy merjek örülni annak, hogy hiányosságaimmal együtt is elfogadsz és szeretsz, mint ahogy a többi ember, testvéreim teszik. Add, hogy az élet idejét ne a hasznosság, vagy az élvezeti érték szerint mérjem csupán, hanem lehetőségként, amiben példaadásra, szeretetre nyílik alkalom.
Könyörülj rajtunk, Uram!

 

4. állomás: Jézus találkozik anyjával, Máriával

Uram, Jézus! Tudjuk, bár egészen föl nem fogjuk, hogy mit jelent egy anyának a gyermeke szenvedését, halálát átélni. Add, hogy beletekinthessek abba, hogy mit jelenthetett ez a találkozás a Te számodra! Halálos utadon nemcsak a gonoszság és a gyűlölet kísért el! Van szeretet, mely erősebb a saját fájdalmánál, és hatalmasabb minden akadálynál! Mária a mennyei Atya képe volt a számodra gyermekkorodban, ő adta meg a jelet első csodádra a kánai mennyegzőn, most is az ő jelenléte bátorít Téged, hogy az Atya kezébe ajánld lelkedet. Mert Ő nem hagyott el Téged, együtt szenvedett Veled, és ennek csodálatos jeleként küldte Számodra édesanyádat.
Add Uram, hogy minden szenvedő, haldokló ember felismerje, hogy Te egy vagy vele, és add, hogy mi is ott legyünk a helyünkön, amikor szereteted kézzelfogható jeleként állítasz a másik ember mellé!
Könyörülj rajtunk, Uram!

 

5. állomás: Cirenei Simont kényszerítik, hogy vigye Jézus keresztjét

Uram, Jézus! Elfogadtad Simon segítségét, bár nyilván átérezted a rémületét, hogy egy kivégzési menetbe keveredett. Elfogadtad, mert végig akartad járni a keresztutat. Viszont amikor a Golgotán fűszerekkel kevert borral kínáltak, azt nem fogadtad el. A kábítószert visszautasítottad, mert emberként akartál meghalni, nem vágóhídra vonszolt, elkábított állatként. Te nem szálltál ki ebből az emberek által rendezett drámából sem fizikailag, sem szellemileg. Amíg éltél, a türelem, a megbocsátás, a legrosszabbat is elfogadni tudó szeretet jeleként akartál élni.
Ments meg Uram minket minden kábítószertől. Add, hogy magamat nem kímélve vállaljam azoknak az embereknek a keresztjét, akikhez Te küldesz.
Könyörülj rajtunk, Uram!

 

6. állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Uram, Jézus! Te személyes gesztussal köszönöd meg ennek az asszonynak a figyelmességét és bátorságát. Arcod véres képe talán még jobban nyomot hagyott a lelkében, mint a kendőjén. Te saját magadat adod, és nem helyette valamit. Éppen ezért ajándékod sokszor nem használható semmire, mert Te magad vagy az ajándék. Te személyesen törődtél az utadba kerülő vakon született emberrel és a halott Lázárral, személyesen kerested a találkozást a szomorú emmauszi tanítványokkal, hogy megörvendeztesd őket. Külön, csak az ő kedvéért, megjelentél Tamásnak, hogy megmentsd a kétségbeesésből és elvezesd a hitre. Te nem intézkedtél úgy, hogy szűnjék meg a betegség a Földön, de személyesen keresed minden beteg és szenvedő testvéredet.
Add, Uram, hogy megértsük: Te vagy az Atya fölfoghatatlan ajándéka a számunkra, amely eltűri, hogy figyelmen kívül hagyjuk, mellőzzük, visszautasítsuk. Ments meg attól, hogy e feltétel nélkül nekünk ajándékozott Ajándék helyett valami csekélyebbet, kisebbet kérjünk!
Könyörülj rajtunk, Uram!

 

7. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel

Uram, Jézus! Keresztedet Cirenei Simon viszi, de mégis újra összeesel a vonulás során. Minek továbbmenni? A fölállás egyenlő a további kínzással. A katonák sem szabadítanak meg a további szenvedéstől. Nem ütnek agyon, nincs kegyelemdöfés, tarkólövés. Nekik el kell számolniuk Veled, hogy teljesedett-e Rajtad a büntetés. Te pedig fölállsz, és botorkálsz tovább.
Vajon én hogy bánok az eleső, megszégyenülő emberrel? Büntetem gyengeségéért, esetleg sorsára hagyom? Vagy segítség címén éreztetem vele fölényemet?
Uram, a Te segítséged senki számára nem nyomasztó, mert vállaltad az esést is. Add, hogy hiúságból soha vissza ne utasítsam a Te segítő kegyelmedet, és nyisd fel szememet, hogy irgalmas szamaritánusa lehessek az utamba kerülő sebesültnek.
Könyörülj rajtunk, Uram!

 

8. állomás: Jézus találkozik a jeruzsálemi asszonyokkal

Uram, Jézus! Ki lehetne nagyobb bajban Nálad? Mégis azt mondod a síró asszonyoknak: "Ne miattam sírjatok. Magatokat és gyermekeiteket sirassátok!" Hited és bizalmad csodálatos: életedet a zöld fához hasonlítod, a Fölötted szánakozókét a kiszáradt ághoz. Mekkora bajban vagyok, ha nem a Te oldaladon állok! És Te nem harcolsz azokkal, akik ellened küzdenek, vagy csak látszólag állnak melletted, mint a politikai szabadságot sirató jeruzsálemi asszonyok. Számodra segítségre szoruló, fölemelésre váró emberek ők. Milyen határtalan a Te nagyvonalúságod!
Ments meg, Uram a kicsinyességtől, s hogy valaha is elszakadjam Tőled! És adj részt nekem a Te mérhetetlen nagylelkűségedből!
Könyörülj rajtunk, Uram!

 

9. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel

Uram, Jézus! Te vagy az Egyház feje, az egész emberiség elsőszülöttje az Isten országában! Egyházad és követőid sokszor kerülnek olyan alávetett és megalázott állapotba, mint Te, amikor harmadszor is a földre roskadsz. Az üldözés és a gúny, vagy éppen a jólét és a gazdagság hatalma sokszor erőtlenné teszi közösségedet, kiüríti templomaidat, sivárrá teszi a lelkeket.
De Te mondtad, hogy Egyházad itt e földön mindig a mustármaghoz fog hasonlítani, amely kicsiny és jelentéktelen, de életet hordoz. Szabadíts meg Uram attól, hogy a látványos külsőségeket keressük, és add, hogy megerősödjünk a belső odaadásban, mely Téged is talpra állított és továbbvitt utadon.
Könyörülj rajtunk, Uram!

 

10. állomás: Jézust megfosztják ruháitól

Uram, Jézus! Téged meztelenre vetkőztettek, és eközben megajándékoztad kivégzőidet! Bizonyára nem sajnáltad tőlük utolsó tulajdonodat, odaadtad volna, akkor is, ha nem tépik le rólad! Az járt a fejedben, hogy milyen lelkülettel képesek valakit megölni. Mentséget kerestél a számukra: "nem tudják, mit cselekszenek!" Igen, te jól tudtad, hogy a gyilkosság olyan bűn, amit az Atya nem akarhat, ezért kérted bocsánatát hóhéraid számára. És ezek a vérhez hozzáedződött emberek megrendültek viselkedésed láttán: "Ez az ember valóban igaz volt!" - mondta a századosuk.
Könyörülj rajtunk, Uram!

 

11. állomás: Jézust keresztre feszítik

Uram, Jézus! Apostolod, Tamás, majd a szögek helyét szeretné látni és érinteni, amit most ütöttek kezeden és lábadon. Ezt a feltételt szabta, hogy higgyen Benned. És Te nem tettél szemrehányást neki hitetlenségéért, sem többi tanítványodnak azért, mert elhagytak. És sebeidről sem panaszkodtál. Mit jelentenek nekünk, Uram, a Te sebeid? Hogy Isten nem sebeket oszt, hanem sebeket vállal. A bűn, a szeretetlenség sebez meg, ez sebzett halálra Téged is. Szomorú, reménytelenségbe süppedő barátaidat azért látogattad meg feltámadásod után, hogy örömre derítsd őket. És sebeidet mutattad meg nekik. Senki nem tud Téged annyira megsebezni, hogy szeretetednek útját állja. A Te szeretetedet Uram, a halál sem tudta kioltani.
Tekints Uram, szomorúságban gyötrődő, levert, önzésüktől szenvedő testvéreidre! Olvaszd fel, melegítsd fel jéghideg szívünket!
Könyörülj rajtunk, Uram!

 

12. állomás: Jézus meghal a kereszten

Uram, Jézus! Hogyan élted át utolsó óráidat? A jeruzsálemi templomból jól hallatszottak az istentisztelet hangjai a Golgotán. Te együtt imádkoztad a zsoltárokat az Egyiptomból való szabadulást ünneplő, éneklő tömeggel. Pedig az igazi szabadulás ott történt, ahol Te szenvedtél: Isten mindent megbocsátó, felszabadító üzenetét általad kaptuk. Itt vált világossá, hogy Isten nem rosszalló tekintetű bíró, nem a mindenkit szemmel tartó örök elégedetlen. Uram, Te jó szót szóltál megfeszített sorstársadhoz, édesanyádhoz, rokonaidhoz, János barátodhoz. A gúnyt, a szidalmat nem viszonoztad, nem védted ki. Isteni méltósággal hallgattál.
Könyörülj rajtunk, Uram!

 

13. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről

Uram, Jézus! Engedelmes lettél a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Lemondtál az isteni mindentudásról, valóságos emberként féltél a szenvedéstől és a haláltól. Közösséget vállaltál a halottakkal is. Életünk utolsó útját feltámadásod fényében, az örök élet reményében járhatjuk végig, tudva, hogy még halottként is hasonlíthatunk Hozzád. Mennyire megkönnyítetted a mi életünk útját! Isten szeretete örök. Akire Isten gondol, és akit szeret, az él Őbenne. Az Ő hűsége a záloga feltámadásunknak és örök életünknek.
Mária, az Egyház anyja! A Te fájdalmad egy az Atyáéval. Isten nem udvartartásának részévé teremtett bennünket sem, hanem aggodalmát, szenvedését, gyászát is megosztja velünk, mint legbensőbb bizalmasaival. Segíts bennünket, hogy ne önmagunk miatt keseregjünk, hanem, hogy az emberek nem szeretik a szeretetet.
Könyörülj rajtunk Uram!

 

14. állomás: Jézus testét sírba helyezik

Uram, Jézus! Magányos sírboltba helyeztek. Nem kitüntetés ez, ellenkezőleg. A keresztre feszített ember tisztátalan, nem való a többi halott közé. Ennyire meggyaláztak Téged! És akik elhagytak életed nehéz óráiban, elhagytak most is. Senki sem emlékezett szavaidra a harmadnapi feltámadásról. Magányos sírod lesz egyedül a tanúja az új élet születésének.
Add, Uram, hogy ne úgy éljünk, mintha még mindig a sírban lennél! Te, aki értünk éltél és haltál, add, hogy örvendezzünk veled boldogságod kapujában. Add, hogy megörvendeztessünk Téged szép és boldog életünkkel! Vezess el minket is feltámadásod dicsőségébe!
Könyörülj rajtunk, Uram!

 

Uram, Jézus! Fülöp apostolodnak mondtad, hogy aki Téged lát, az Atyát látja. Köszönjük, hogy mérhetetlen szenvedés árán is megmutattad nekünk jóságos Atyánkat. Bocsásd meg, hogy ennyi fájdalomra volt szükség, hogy áttörd érzéketlenségünket, önzésünket és gőgünket. Add, hogy soha szem elől ne tévesszünk Téged és az Atyát!
Amen.

P.L.M.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RncMe177Euk

http://www.youtube.com/watch?v=3SReC68bsl8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fCPhqBQURps&feature=related