Ima Szűz Máriához: Oltalmad alá futunk...

in

 

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja,

könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,

hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,

mindenkor dicsőséges és áldott Szűz!

Asszonyunk, közbenjárónk és szószólónk,

engeszteld meg értünk szent Fiadat,

ajánlj minket szent Fiadnak,

mutass be minket szent Fiadnak!

Ámen.

 

  .