Ima a Csíksomlyói Szűz Máriához

in

 

Üdvözlégy Csíksomlyói Szentséges Szűz Mária,

keresztény híveidnek segítő anyja!


Íme, kegyszobrod előtt térdelve

mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat.

Teáltalad ajánlom fel magamat Istennek és remélem,

hogy Általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket,

amelyekre oly nagy szükségem van.

Irgalmas jó Anyám, tekints reám,

fogadj engem jóságoddal és megértéseddel.

Bizalommal jöttem ide, mint édes jó Anyámhoz,

hatalmas pártfogómhoz életem vezércsillagához.

Végy anyai oltalmadba és nyújtsd felém kezedet,

mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon.


Hallgasd meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyemben,

vigasztalj szenvedésemben és bánatomban,

oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértésektől

légy betegségemben ápolóm és halálomkor vigasztalóm.


A te kegyes oltalmadba ajánlom nemcsak önmagamat,

hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat,

jótevőimet és mindazokat, akikért imádkozni tartozom.

Nyerd meg mindnyájunk számára a Mennyei Atya irgalmát,

az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét,

hogy testben-lélekben megszentülve éljünk e világon,

holtunk után pedig veled együtt örvendjünk az örök boldogságban.

Amen

 

     .