A gyermek Jézus

3. A gyermek Jézus

  Élet a Biblia korában

  A 12 éves Jézus

  Családban élünk - szülői szeretet, hála

  Jézus barátja vagyok

 

Rövid áttekintés:

Jézus Betlehemben született. Születése után nem sokkal a családnak Egyiptomba kellett menekülnie.Visszatérésük után Názáretben éltek.

A témához remekül felhasználható a Gyere velünk a Biblia korába c. könyv

 (Nagyon jó, érdemes beszerezni!!!!! Good News Keresztény Könyvesbolt)

Ennek hiányában képek (oldal alján van pár), vagy beszélgetés:

Milyen volt a vidék? Milyen házakban éltek? Milyen volt az emberek külseje, ruházata? Milyen foglalkozások voltak, milyen munkákat végeztek?

(fazekas, tímár, ötvös, takács, illatszerárus, katona, pénzváltó, földműves, ács, szövőnő, halász, rabbi,stb...)

Játékok, feladatok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zálogosdi:

Milyen foglalkozások voltak Jézus korában?

halász, földműves, ács, pilóta, tanító, kosárfonó, tímár, riporter, katona, fazekas, szövőnő, pék, benzinkutas, pénzváltó, kenőcskészítő, buszsofőr, stb...

     Activity:

Mesterségek eljátszása, kitalálása

    Kézműveskedés:

 1."A kenyér botja": Hurkapálcára, ropira, sósrúdra fűzhetünk bakerolls karikákat, vagy lyukas kétszersültet, minipizzákat, stb...

                      Így tárolták abban az időben a lapos kenyeret, amit fogyasztottak.

 2. Készíthetünk rongybabát, vagy csuhébabát

 3. Fűzhetünk apró fagyöngyökből láncot, fonhatunk-szőhetünk övet

 4. Készíthetünk parittyát(csúzlit) - papírgalacsinokkal rendezhetünk célbalövést

 5. Maradék vászonból varrhatunk kis zsákocskát, amiben - bőrszíjra fűzve nyakban, vagy övre akasztva - "kincseket", pénzt tarthatunk

 

A 12 éves Jézus

Lk 2;41-51 felolvasása (Kisebbeknek inkább a saját szavainkkal, kicsit "látványosabban" meséljük el)

Beszélgetés: Hová mentek? Miért? Hogyan? Kikkel? Mi történt? Te vesztél-e már el? Félt-e Jézus a szülei nélkül? Miért nem?

                  Miért nem vették rögtön észre, hogy elveszett? Hol találták meg? Mit csinált ott?

                  Megszidták-e a szülei? Hogyan válaszolt nekik Jézus? stb..

Fontosabb gondolatok:

- A család együtt megy imádkozni a templomba, az Úr házába

-Jézus egészen kicsi korától szoros kapcsolatban áll az Atyával

-Jézus engedelmeskedik szüleinek, szorgalmasan tanul, fejlődik

 

Készüljünk fel az útra! (Biztosan Jézus is izgult, nagyon várta az utazást. Több gyerek is ment, voltak barátai, tervezgettek...)

Ti mit visztek magatokkal több napos útra? Mivel utaztok?

játékok, bőröndben ruhák, enni- innivaló,iratok útlevél, pénz,/autóval, vonattal, busszal, repülővel, stb..  -  vizestömlő, kenyérlepény, takaró, galambok (ajándék) / szamárháton, csoportosan! (férfiak,nők külön), karaván

Játsszuk el, vagy rajzoljuk le mind a kettőt!

 

Mi történt a templomban?

Mit csinált ott Jézus? Kikkel, miről beszélgetett? Miért maradt ott? Miért volt ez furcsa, szinte csodálatos? Honnan tudhatott Jézus ilyen sok mindent az Atyáról?

Te érezted-e már a Mennyei Atya szeretetét, közelségét? Mikor, hogyan érezhetjük meg? Hogyan tudunk Vele beszélgetni (elmondani, kérni, megköszönni)? Hogyan tudhatunk meg többet Róla? Mit tudunk neki ajándékozni? Ő mit ajándékoz/ott nekünk?

A Mennyei Atya gondoskodik rólunk. Gyönyörű világot teremtett a számunkra. Szülőket adott nekünk, és minket a szüleinknek.

 

Családban élünk

Milyen volt Jézus családja? Milyen a te családod? A mi családunkban is fontos-e a Mennyei Atya?

Rajzold le te is a családod!

 

Kire igaz? Válogasd szét a tulajdonságokat!      (Szüleim  -  Mennyei Atya)

gondoskodik rólam, szeret engem, mindig meghallgat, kimossa a ruhámat, segít nekem, megvígasztal, megfőzi amit szeretek, megbocsátja ha rossz vagyok, lefektet és betakar, nem haragszik, megsimogat, megbízom benne, tanít engem, stb...

Ha tudsz, mondj még párat!

 

Szerinted milyen gyermek lehetett Jézus? A Bibliából azt tudjuk, hogy engedelmes, segítőkész, okos.

Miben tudott segíteni Ő a szüleinek, és miben tudsz te?

            Jézus                                                                    én

      vizet hordott

      vigyázott az állatokra

      összesöpörte a forgácsot(apja műhelyében)

      tüzifát gyűjtött

      segített a kisebb ácsmunkákban

      szorgalmasan tanult a zsinagógában

      szófogadó volt

      együtt imádkozott a szüleivel

        ....................

        ....................