Ó, dicső név

in

 

 

Ó dicső név, ó kedves név, ó szeretett és erőteljes név!

Általad megoldódnak a bűn kötelékei,

általad győzzük le az ellenséget,

általad gyógyulnak meg a betegek,

általad edződnek meg a megpróbáltatásokban és gyulladnak örömre a szenvedők.

Te vagy a hívők dicsősége, te az igehirdetők tanítója,

a munkálkodók erőforrása, te az ellankadók támasza.

A te tüzedtől és melegedtől csillapodnak a bűnös vágyak,

nyerjük meg a kért segítséget,

esnek elragadtatásba a szemlélődő lelkek,

és általad dicsőülnek meg mindnyájan, akik a mennyei dicsőségre jutnak.

A te szent neved által, édes Jézusunk, velük együtt minket is gyűjts egybe.

Amen

 

(Sienai Szt. Bernardin)

 

 

Jézus Szent Nevének litániája

 

Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz nekünk! 
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

 
Mennyei Atyaisten,                   − irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, 
Szentlélek Úristen, 
Szentháromság egy Isten, 
 
Jézus, az élő Isten Fia,             − irgalmazz nekünk!
Jézus, az Atyának fényessége,
Jézus, az örök világosság fényessége,
Jézus, a dicsőség királya, 
Jézus, az igazságosság napja, 
Jézus, a Boldogságos Szűz Máriának Fia, 
Szeretetre méltó Jézus, 
Csodálatos Jézus,
Jézus, erős Isten, 
Jézus, a jövő élet Atyja,
Jézus, a nagy tanács Angyala,
Leghatalmasabb Jézus,
Legtürelmesebb Jézus, 
Legengedelmesebb Jézus, 
Szelíd és alázatos szívű Jézus, 
Jézus, a szüzesség kedvelője, 
Jézus, szerető barátunk, 
Jézus, a béke Istene, 
Jézus, az élet szerzője, 
Jézus, az erények példaképe, 
Jézus, a lelkek buzgó keresője, 
Jézus, a mi Istenünk, 
Jézus, a mi menedékünk, 
Jézus, a szegények atyja, 
Jézus, a hívek kincse, 
Jézus, jó pásztor,
Jézus, igaz világosság, 
Jézus, örök bölcsesség, 
Jézus, végtelen jóság, 
Jézus, utunk és életünk,
Jézus, az angyalok öröme,
Jézus, a pátriárkák királya, 
Jézus, az apostolok mestere, 
Jézus, az evangélisták tanítója, 
Jézus, a vértanúk erőssége, 
Jézus, a hitvallók világossága,
Jézus, a szüzek tisztasága, 
Jézus, minden szentek koronája, 
 
Légy irgalmas,                 – kegyelmezz nekünk, Jézus!
Légy irgalmas,                 – hallgass meg minket Jézus!
 
Minden gonosztól,           – ments meg minket, Jézus!
Minden bűntől, 
A te haragodtól, 
Az ördög cselvetéseitől, 
A tisztátalan lélektől,
Az örök haláltól, 
Sugallataid elhanyagolásától, 
Szent megtestesülésed titka által, 
Születésed által, 
Gyermekséged által, 
Isteni életed által,
Fáradalmaid által,
Haláltusád és szenvedésed által,
Kereszted és elhagyatottságod által,
Ellankadásod által,
Halálod és temetésed által,
Föltámadásod által,
Mennybemeneteled által,
A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése által,
Örömeid által,
Dicsőséged által,
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,           – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,           – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,           – Irgalmazz nekünk!
 
Jézus, hallgass minket!                                       
Jézus, hallgass meg minket!
 
 
Könyörögjünk!
Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad: “Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek”. Add nekünk isteni szereteted érzelmét, hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk, és dicséreteddel soha föl ne hagyjunk.
Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket szereteted állhatatosságára tanítasz. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.
 
 

Az orthodox Jézus-ima és a Jézus Neve litánia mintájára

A szív imája (Jézus-ima)

 

Miatyánk

Uram, Jézus Krisztus, Élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! 3x

 1. Uram, Jézus Krisztus, Szentséges Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!
 2. Uram, Jézus Krisztus, Szent és Erősséges Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!
 3. Uram, Jézus Krisztus, Szent és Halhatatlan Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!
 4. Uram, Jézus Krisztus, Szentek Szentje, könyörülj rajtam, bűnösön!
 5. Uram, Jézus Krisztus, Kezdet és Vég, könyörülj rajtam, bűnösön!
 6. Uram, Jézus Krisztus, Isten Egyszülött Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!
 7. Uram, Jézus Krisztus, Örökkévaló Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!
 8. Uram, Jézus Krisztus, Fölséges és Dicsőséges Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!
 9. Uram, Jézus Krisztus, Teremtő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!
 10. Uram, Jézus Krisztus, Mindenható Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!
 11. Uram, Jézus Krisztus, Hosszantűrő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!
 12. Uram, Jézus Krisztus, Gondviselő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!
 13. Uram, Jézus Krisztus, Megtestesült Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!
 14. Uram, Jézus Krisztus, Megváltó Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!
 15. Uram, Jézus Krisztus, Isten Felkent Szolgája, könyörülj rajtam, bűnösön!
 16. Uram, Jézus Krisztus, Isten Báránya, könyörülj rajtam, bűnösön!
 17. Uram, Jézus Krisztus, Isten Jósága, könyörülj rajtam, bűnösön!
 18. Uram, Jézus Krisztus, Isten Szelídsége, könyörülj rajtam, bűnösön!
 19. Uram, Jézus Krisztus, Isten Alázatossága, könyörülj rajtam, bűnösön!
 20. Uram, Jézus Krisztus, Gyógyító Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!
 21. Uram, Jézus Krisztus, Szabadító Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!
 22. Uram, Jézus Krisztus, értem Szenvedő Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!
 23. Uram, Jézus Krisztus, Üdvözítő Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!
 24. Uram, Jézus Krisztus, Örök Főpap, könyörülj rajtam, bűnösön!
 25. Uram, Jézus Krisztus, Irgalmasság Istene, könyörülj rajtam, bűnösön!
 26. Uram, Jézus Krisztus, Békesség Istene, könyörülj rajtam, bűnösön!
 27. Uram, Jézus Krisztus, Világ Világossága, könyörülj rajtam, bűnösön!
 28. Uram, Jézus Krisztus, Isten Teremtetlen Fényessége, könyörülj rajtam, bűnösön!
 29. Uram, Jézus Krisztus, Üdvösség Útja, könyörülj rajtam, bűnösön!
 30. Uram, Jézus Krisztus, Igazság Istene, könyörülj rajtam, bűnösön!
 31. Uram, Jézus Krisztus, Élet Forrása, könyörülj rajtam, bűnösön!
 32. Uram, Jézus Krisztus, Örök Élet Kapuja, könyörülj rajtam, bűnösön!
 33. Uram, Jézus Krisztus, Szenvedők Erőssége, könyörülj rajtam, bűnösön!
 34. Uram, Jézus Krisztus, Szegények Öröksége, könyörülj rajtam, bűnösön!
 35. Uram, Jézus Krisztus, Szomorúak Vigasztalója, könyörülj rajtam, bűnösön!
 36. Uram, Jézus Krisztus, Szelídek Ereje, könyörülj rajtam, bűnösön!
 37. Uram, Jézus Krisztus, Igazságra Éhezők Eledele, könyörülj rajtam, bűnösön!
 38. Uram, Jézus Krisztus, Irgalmasszívűek Jutalma, könyörülj rajtam, bűnösön!
 39. Uram, Jézus Krisztus, Tiszta Szívűek Jegyese, könyörülj rajtam, bűnösön!
 40. Uram, Jézus Krisztus, Békességben Élők Atyja, könyörülj rajtam, bűnösön!
 41. Uram, Jézus Krisztus, Üldözöttek Menedéke, könyörülj rajtam, bűnösön!
 42. Uram, Jézus Krisztus, Halál Eltiprója, könyörülj rajtam, bűnösön!
 43. Uram, Jézus Krisztus, Feltámadás és Élet, könyörülj rajtam, bűnösön!
 44. Uram, Jézus Krisztus, Szentlélek Ajándékozója, könyörülj rajtam, bűnösön!
 45. Uram, Jézus Krisztus, Jelenvaló Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!
 46. Uram, Jézus Krisztus, Minden Kegyelem Forrása, könyörülj rajtam, bűnösön!
 47. Uram, Jézus Krisztus, Élet Kenyere, könyörülj rajtam, bűnösön!
 48. Uram, Jézus Krisztus, Emberszerető Isten, könyörülj rajtam, bűnösön!
 49. Uram, Jézus Krisztus, Isten Szeretetének Teljessége, könyörülj rajtam, bűnösön!
 50. Uram, Jézus Krisztus, Istenem és Mindenem, könyörülj rajtam, bűnösön!

Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, könyörögj érettünk, bűnösökért!

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert irgalma örökkévaló!

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen.