Az Úrangyala

in

 

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.


Üdvözlégy, Mária...


Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.


Üdvözlégy, Mária...


És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék.


Üdvözlégy, Mária...


Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe
szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak,
Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük,
az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk.
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen.

  .