Assisi Szent Ferenc: A Miatyánk kifejtése

in

 

Ó, szentséges Atyánk, teremtőnk, megváltónk, vígasztalónk és Üdvözítőnk!

Aki a mennyekben vagy:

Az angyalokban és a szentekben;

te világosítod meg őket tudásukban, mert te vagy, Uram, a fényesség;

te gyújtasz szeretetre, mert te vagy, Uram, a szeretet;

te töltöd el őket bentlakásod által boldogsággal,

mert te vagy, Uram, a legfőbb jó, az örök,

akitől minden jó ered s aki nélkül semmi jó nincsen.

Szenteltessék meg a neved:

ragyogjon föl bennünk a te ismereted,

hogy felismerjük, milyen a te jótéteményeid szélessége,

ígéreted hosszúsága, fönséged magassága és ítéleteid mélysége.

Jöjjön el a te országod:

hogy te uralkodjál bennünk kegyelmeddel

és vezess bennünket a te országodba,

ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes,

barátságod boldogságot árasztó, élvezésed örökkétartó.

Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is:

hogy teljes szívünkből szeressünk téged és szüntelenül reád gondoljunk,

hogy teljes lelkünkből mindig utánad sóvárogjunk,

hogy teljes elménkből minden szándékunkat feléd irányozzuk

és mindenben a te tiszteletedet keressük,

s hogy végül minden erőnkből, minden képességünket,

lelkünk és testünk minden rezdülését

a te szereteted szolgálatára fordítsuk és semmi másra,

felebarátainkat úgy szeressük, mint önmagunkat,

erőnkhöz képest iparkodjunk mindenkit szeretetedre gyullasztani,

mások szerencséjén nem kevésbé örülni, mint a magunkén,

szerencsétlenségükben pedig részvéttel lenni irántuk,

és senkit meg nem bántani.

Mindennapi kenyerünket:

a te szerelmes Fiadat, a mi Urunk, Jézus Krisztust,

add meg nekünk ma:

annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és tiszteletére,

mellyel irántunk viseltetett,

és azokéra, amiket érettünk mondott, tett és szenvedett.

És bocsásd meg vétkeinket:

a te kibeszélhetetlen irgalmasságodért,

Szerelmes Fiad szenvedésének erejéből,

s a Boldogságos Szűz és minden választottak érdeméért és közbenjárására.

Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek:

és ha nem bocsátunk meg valamit egészen,

add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk;

add, hogy az ellenséget igazán szeressük

s érettük nálad buzgón közbenjárjunk,

senkinek rosszért rosszal ne fizessünk,

s azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára lehessünk.

És ne vígy minket kísértésbe:

se burkoltba, se nyilvánvalóba, se váratlanba, se tartósba.

De szabadíts meg a gonosztól:

a múlttól, a jelentől és a jövendőtől.

                                                Ámen

 

                     .

http://www.fvr.hu/forras/Fior.htm

 

                     .