Aquinoi Szent Tamás: Uram, tégy ellentmondás nélkül engedelmessé...

in

 

Uram, tégy ellentmondás nélkül engedelmessé,

a szív kisszerűsége nélkül tisztává,

zúgolódás nélkül türelmessé, színlelés nélkül alázatossá,

szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá,

kislelkűség nélkül szomorúvá,

fennhéjazás nélkül komollyá,

könnyelműség nélkül vonzóvá,

hamisság nélkül igazlelkűvé!


Add, hogy kevélység nélkül tegyem a jót,

önhittség nélkül meg tudjam inteni felebarátomat

és épülésére szolgáljak szóval és jó példával,

a Te igazságodat tartva szem előtt.

 

                         .