Aquinoi Szent Tamás: Adj Uram éber szívet...

in

 

Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tőled el ne terelje,

adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje,

adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa,

adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje,

adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse.


Adj, Uram, Istenem, Téged megismerő értelmet,

Téged kereső buzgalmat,

Téged megtaláló bölcsességet,

add, hogy életem Előtted kedves legyen,

állhatatosságom téged bízvást várjon,

és adj bizodalmat, mely Téged végtére átkarolhasson.

 

                               .